foto foto foto
Kondenzační technika, Tepelná čerpadla, Plynoservis, ...
ilustrate product
Váš dodavatel tepelné pohody

Roční náklady zdrojů

Porovnání provozních nákladů pro rodinný dům se spotřebou tepla 20 000 kWh (cca 2000 m3 zemního plynu).

  

 
země-voda 

vzduch-voda 
peletky  kondenzační kotel  elektrokotel 
Potřeba tepla na vytápění a TUV v Kč za rok  13 900  20 800  20 000  30 000  54 000
      v Kč za rok a za 1 kWh  0,70 Kč/kwh  1,04  1  1,5  2,7
Denní oblsuha  ne  ne  ne  ne  ne
Ostatní spotřeba elektrické energie 3500kWh  12 250  12 250  17 500  17 500  13 180
Paušál za elektro a plyn  4 000  4 000  1 500  5 000  4 900
Celkem roční náklady  30 150  37 050  39 000  52 500  72 080

 

Uvedené ceny jsou informativní.

 

««ZPĚT««