foto foto foto
Kondenzační technika, Tepelná čerpadla, Plynoservis, ...
ilustrate product
Váš dodavatel tepelné pohody

Namontovali jsme a servisujeme již 300 tepelných čerpadel!

Tepelná čerpadla                                                

Tepelná čerpadla země - voda

 

Tato tepelná čerpadla využívají jako zdroj tepla energii uloženou v zemi.

Tato energie je získávána plošnými kolektory nebo hlubinnými vrty.

Dlouhodobě montujeme značku NIBE pro svou bezporuchovost, vysokou kvalitu,

uživatelský komfort, vysoký topný faktor, nízkou hlučnost a kvalitní servisní zázemí.

Nibe dodala do Česka 25 000 ks teplných čerpadel, z toho 3 800 ks v roce 2021.

Pro montáž zemních kolektorů, propojení vrtů a plnění primárních kolektorů jsme plně

vybaveni potřebným technickým zázemím. Vlastníme svářečku elektrotvarovek +GF+ 250 MSA,

plnící pumpu REMS, refraktometr, sbíjecí a vrtací kladiva Bosch a Hilti, kontejnerovou ávii pro dovoz

písku, případně odvoz sutin.

 

 

 

0

0 0

 

 

  • Základní informace k problematice primárního okruhu TČ země-voda >>
  • Galerie instalací tepelných čerpadel >>

 

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tato tepelná čerpadla přeměňují na teplo energii obsaženou ve venkovním vzduchu.

Tepelné čerpadlo typu vzduch—voda volíme v případě, kdy není možné na pozemku

vrtat hlubinný vrt nebo budovat zemní kolektory. Současná tepelné čerpadla s moderní

technologií dosahují celoroční topný faktor (SCOP) 4. Tzn., že 1 kW vložená vyrobí 4 kW výstupu.

 


Našim  dlouhodobě prověřeným partnerem je:

 

0      

Zajímavé sety tepelných čerpadel NIBE najdete na stránkách výrobce: