foto foto foto
Kondenzační technika, Tepelná čerpadla, Plynoservis, ...
ilustrate product
Váš dodavatel tepelné pohody

2011

HLAVNÍ ZAKÁZKY 

WINDOW HOLDING a.s., provozovna Zašová

  • Rekonstrukce plynové kotelny – dodávka kaskády kondenzač. kotlů 436 kW

Penzion Soláňka, Hutisko-Solanec

  • Dodávka tepelného čerpadla 30kW, systém země/voda včetně hlubinných  vrtů 5x150m

Zdeněk Holomý Electronics, Valašské Meziříčí

  • Dodávka zdravotechniky a systému vytápění při výstavbě nové haly

ZERLINA s.r.o., Rožnov p.R.

  • Dodávky zdravotechniky, kombinovaného ohřevu TUV a topení pomocí solárního systému, kotle na tuhá paliva a dvěma akumulačními nádržemi

Společenství vlastníků bytových jednotek, Valašské Meziříčí

  • Dodávka kaskádové kotelny s kondenzačními kotli 2x45 kW

ROBE lighting s.r.o.

  • Dodávka zdravotechniky při výstavbě showroomu

Jednota s.d.

  • Plynofikace prodejen

Rodinné domy

  • Dodávka tepelných čerpadel, systém země/voda a vzduch/voda

Rodinné domy

  • Dodávka topných systémů s kondenzačními kotli

Rodinné domy

  • Dodávka solárních systémů