foto foto foto
Kondenzační technika, Tepelná čerpadla, Plynoservis, ...
ilustrate product
Váš dodavatel tepelné pohody

Technologie kondezace

Systém spalování s kompletním předmísením

Pro dosažení nejvyšší účinnosti kondenzačního kotle je velice důležité udržování součinitele přebytku vzduchu ve spalinách na co nejnižší konstantní hodnotě. Spaliny zemního plynu bez přebytku vzduchu mají součinitel vzduchu = 1. Čím je tato hodnota vyšší, tím se zhoršuje účinnost spalování. Řízení průtoku spalovacího vzduchu, tedy směšovacího poměru vzduch-plyn, je u kondenzačních kotlů

Immergas prováděno v závislosti na průtoku plynu. Celý systém spalování s úplným předmísením zaručuje velmi široké pole modulace tepelného výkonu kotle (18% - 100%). Tato vlastnost je využívána v plném rozsahu hlavně v přechodných klimatických obdobích (jaro/podzim), kdy je spotřeba energie pro topný okruh nízká. Díky modulovanému výkonu kotel sníží počet zapalovacích cyklů na minimum.

A výhoda? Značná energetická úspora a prodloužení životnosti součástí kotle. Všechny kondenzační kotle Immergas mohou být provozovány jak na zemní plyn, tak na propan.

 

Ekologický hořák

Speciální přetlakový hořák, kterým jsou vybaveny všechny kondenzační kotle Immergas, značně snižuje koncentraci znečišfujících emisí ve spalinách. 0
Dle evropských norem (UNl EN 297 a UNl EN 483) se dělí kotle do pěti tříd v závislosti na emisích oxidu dusíku.
Pro zařazení kotle do nejvyšší ekologické třídy (třída 5), musí zařízení vykazovat emise NOx nižší než 70 mg/kWh.
Emise všech kondenzačních kotlů Immergas vykazují nižší hodnoty asi 0 30 % oproti požadavkům pro zařazení do nejvyšší ekologické třídy.